actueel grond- en oppervlaktewaterregime.

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)actueel grond- en oppervlaktewaterregime.
Toelichting (nl)het AGOR beschrijft de actuele stand van situatie op een bepaalde plek. Het betreft een inventarisatie van de hydrologische toestand in relatie met de omgeving.
AfkortingAGOR
BronKader voor het GGOR Limburg naar een veerkrachtig watersysteem, maart 2006, Provincie Limburg
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actueel grond- en oppervlaktewaterregime.Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png