object

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)object
Definitie (nl)functiehomogeen onderdeel van de infrastructuur.
Toelichting (nl)Voorbeeld: oever van km x - y - sluis X of de schutsluis in een sluizencomplex
BronRWS-A, 1997: Wegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996
Label (en)object
Label (de)objekt
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
objectCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png