2,4'-dichloordifenyldichlooretheen

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabel2,4'-dichloordifenyldichlooretheen
Omschrijving2,4'-dichloordifenyldichlooretheen
Id112
Codes24DDE
GroepChemischeStof
Begin geldigheid2011-06-08
Eind geldigheid2100-01-01
CASnummer3424-82-6
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
2,4'-dichloordifenyldichlooretheenBreder


RDF.jpg
Aquo history.png