afstandsaanduiding dijkpaal

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afstandsaanduiding dijkpaal
Definitie (nl)de langs de referentielijn van een waterkering gemeten afstand tussen locatie van het object enerzijds en anderzijds het vigerende referentiepunt
Toelichting (nl)Het vigerende referentiepunt voor een afstandsaanduiding betreft het vastgestelde nulpunt van een waterkering of het in de referentielijn gelegen getransponeerde punt van de dijkpaal die het dichtst bij het snijpunt van de referentielijn met het dwarsprofiel is geplaatst
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2023-07-11
WijzigingsnummerW-2305-0021
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afstandsaanduiding dijkpaalCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png