telemetrie

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)telemetrie
Label (en)telemetry
Definitie (nl)bedrijfsvoering op afstand
Toelichting (nl)Verbinding tussen twee systemen waarbij de waarneming van het ene systeem op afstand door het andere systeem kan worden uitgelezen
Datum start2011/07/04 10:42:41
Datum gewijzigd2013/10/29 09:46:43
StatusG
Id29191

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
telemetrieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png