behandelingsinstallatie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)behandelingsinstallatie
Definitie (nl)een installatie die gebruikt wordt om afvalwater te behandelen voordat het in het milieu wordt geloosd.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Treatment plant
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
behandelingsinstallatieBreder
behandelingsinstallatieCategorie van
behandelingsinstallatieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png