behandelingsinstallatie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)behandelingsinstallatie
Definitie (nl)een installatie die gebruikt wordt om afvalwater te behandelen voordat het in het milieu wordt geloosd.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Treatment plant
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
behandelingsinstallatieBreder
behandelingsinstallatieCategorie van
behandelingsinstallatieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png