endrinaldehyde

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabelendrinaldehyde
Omschrijvingendrinaldehyde
Id705
CodesendAh
GroepChemischeStof
Begin geldigheid2011-06-08
Eind geldigheid2100-01-01
CASnummer7421-93-4
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
endrinaldehydeBreder


RDF.jpg
Aquo history.png