vlies

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)vlies
Definitie (nl)geokunststof van korte vezels die willekeurig georiënteerd aan elkaar zijn gehecht (non-woven)
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vliesCategorie van
vliesIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Vlies (Domeinwaarde)Gerelateerdvlies
RDF.jpg
Aquo history.png