dier

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)dier
Definitie (nl)dieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.
Toelichting (nl)Hun bouwplan wordt vastgelegd naarmate ze zich ontwikkelen, vaak in een vroege fase en in de vorm van embryos, hoewel sommige later nog een metamorfoseproces ondergaan. Ook de mens behoort tot het Rijk der Dieren.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dierBreder
dierCategorie van
dierGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
adult (Begrip)Brederdier
antropogene introductie (Begrip)Gerelateerddier
autotomie (Begrip)Gerelateerddier
RDF.jpg
Aquo history.png