autotomie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)autotomie
Definitie (nl)vorm van zelfamputatie gebruikt als zelfverdedigingsmiddel of afleidingsmanoeuvre door bepaalde dieren
Toelichting (nl)Waarbij een eigen lichaamsdeel plots wordt afgeworpen, om zo de vijand af te leiden en te kunnen ontglippen. Op land kennen we dit van hazelwormen en hagedissen die hun staart afwerpen. Ook in zee komt het algemeen voor: krabben kunnen bijvoorbeeld in gev
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
autotomieCategorie van
autotomieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
dier (Begrip)Gerelateerdautotomie
RDF.jpg
Aquo history.png