gehalte

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)gehalte
Definitie (nl)de betrekkelijke hoeveelheid van een bestanddeel in een mengsel.
Toelichting (nl)De verhouding tussen de hoeveelheid van een bestanddeel van een zeker lichaam of een zekere stof en de gehele hoeveelheid daarvan.
AfkortingMASSFTE
BronVan Dale Groot Woordenboek voor de Nederlandse Taal. Geerts, G., en H. Heestermans (red.), Van Dale Lexicografie, Utrecht, Antwerpen. Twaalfde druk, 1992.
Synoniem (nl)massafractie
Label (de)gehalt
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gehalteCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Massafractie (Domeinwaarde)Gerelateerdgehalte
RDF.jpg
Aquo history.png