bedrijfswaterruimte

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bedrijfswaterruimte
Definitie (nl)deel van een gebouw waar zich de bedrijfswaterkelder en/of -pompen bevinden
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedrijfswaterruimteCategorie van
bedrijfswaterruimteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bedrijfswaterruimte (Domeinwaarde)Gerelateerdbedrijfswaterruimte
bouwwerk (Begrip)Gerelateerdbedrijfswaterruimte
pomp (Begrip)Gerelateerdbedrijfswaterruimte
RDF.jpg
Aquo history.png