Bekleding_typen_voor_profielen

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id482
VoorkeurslabelBekleding_typen_voor_profielen
Definitie (nl)Een aanduiding voor het type bekleding dat op het profiel aanwezig is
Reden beeindigingRfC W-1010-0014, vervangen ivm overlappen waarden
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis WAter
URL Verantwoordelijke organisatiehttp://www.ihw.nl
Vervangen doorMat._v._bekl._waterk._of_profiel
Is open domeinN
Begin geldigheid2011-10-19
Eind geldigheid2011-10-20
MetadataCodes, Omschrijving, Afkorting, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Bekleding_typen_voor_profielen gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Afkorting (Afkorting van het begrip, bijvoorbeeld "OTL" (skos:notation))
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png