2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabel2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)
Omschrijving2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)
Id5517
Codes2PFC6yC2a1sf
GroepChemischeStof
Begin geldigheid2020-07-08
Eind geldigheid2100-01-01
CASnummer27619-97-2
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)Breder


RDF.jpg
Aquo history.png