verkeersmanager

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)verkeersmanager
Definitie (nl)een van de onderscheiden rollen binnen netwerkmanagement. De Verkeersmanager zorgt voor maximale benutting van bestaande infrastructuur op netwerkniveau. De Verkeersmanager vertegenwoordigt hiermee de belangen van de weggebruiker.
Label (en)traffic manager
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verkeersmanagerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png