afvoerend oppervlak per inwoner

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afvoerend oppervlak per inwoner
Definitie (nl)per inwoner aanwezig afvoerend oppervlak (m2 / inwoner) binnen een rioleringsgebied
Label (en)discharge area per inhabitant
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoerend oppervlak per inwonerCategorie van
afvoerend oppervlak per inwonerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioleringsgebied (Begrip)Heeft onderdeelafvoerend oppervlak per inwoner
RDF.jpg
Aquo history.png