afvoerend oppervlak per inwoner

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afvoerend oppervlak per inwoner
Definitie (nl)per inwoner aanwezig afvoerend oppervlak (m2 / inwoner) binnen een rioleringsgebied
Label (en)discharge area per inhabitant
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoerend oppervlak per inwonerCategorie van
afvoerend oppervlak per inwonerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rioleringsgebied (Begrip)Heeft onderdeelafvoerend oppervlak per inwoner
RDF.jpg
Aquo history.png