kolkaansluitleiding

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)kolkaansluitleiding
Definitie (nl)leiding die een kolk verbindt met het rioleringsnetwerk, waardoor afvalwater van een afvoerend oppervlak kan worden afgevoerd
Toelichting (nl)Een kolkaansluitleiding verbindt twee knooppunten: de kolk en het inlaatpunt op de inzamelleiding of put
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kolkaansluitleidingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png