kolkaansluitleiding

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kolkaansluitleiding
Definitie (nl)leiding die een kolk verbindt met het rioleringsnetwerk, waardoor afvalwater van een afvoerend oppervlak kan worden afgevoerd
Toelichting (nl)Een kolkaansluitleiding verbindt twee knooppunten: de kolk en het inlaatpunt op de inzamelleiding of put
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kolkaansluitleidingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png