dagtank

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)dagtank
Definitie (nl)vat of tank ten bate van de werkvoorraad
BronNCS
Label (en)day tank
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dagtankBreder
dagtankCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Dagtank (Domeinwaarde)Gerelateerddagtank
RDF.jpg
Aquo history.png