bathypelagisch

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bathypelagisch
Definitie (nl)organismen leven in de waterkolom tussen 2000 en 4000 meter diepte, nabij de diepzeebodem.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bathypelagischCategorie van
bathypelagischGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
diepzee (Begrip)Gerelateerdbathypelagisch
organisme (Begrip)Gerelateerdbathypelagisch
RDF.jpg
Aquo history.png