diepzee

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)diepzee
Definitie (nl)het gedeelte van de zee dat dieper dan vijfhonderd meter is.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
diepzeeBreder
diepzeeCategorie van
diepzeeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
abyssaal (Begrip)Gerelateerddiepzee
abyssale vlakte (Begrip)Gerelateerddiepzee
abyssopelagische zone (Begrip)Gerelateerddiepzee
bathypelagisch (Begrip)Gerelateerddiepzee
bathyscaaf (Begrip)Gerelateerddiepzee
bathysfeer (Begrip)Gerelateerddiepzee
RDF.jpg
Aquo history.png