2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabel2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)
Omschrijving2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)
Id5996
CodesH-PFC6asfzr
GroepChemischeStof
Begin geldigheid2020-07-08
Eind geldigheid2100-01-01
CASnummer757124-72-4
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)Breder


RDF.jpg
Aquo history.png