samengevoegd monster

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)samengevoegd monster
Definitie (nl)monster dat in het veld uit afzonderlijke monsters is samengesteld.
Toelichting (nl)Een monster waarin (deel)monsters die in het veld op de juiste wijze verzameld zijn - d.w.z. voldoend aan de randvoorwaarden voor het maken van een representatief monster - in een emmer gedeponeerd worden en vervolgens in de emmer geroerd worden, waarna uit het materiaal in de emmer een pot wordt gevuld die aan het laboratorium wordt aangeboden. Er wordt dus uitdrukkelijk in het veld samengevoegd.
BronNEN5717:2009 3.41
Begin geldigheid2017-12-08
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
samengevoegd monsterBreder
samengevoegd monsterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
samengevoegd monster (Domeinwaarde)Gerelateerdsamengevoegd monster
RDF.jpg
Aquo history.png