bodemkwaliteitskaart

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bodemkwaliteitskaart
Definitie (nl)set van kaarten die als geheel een beschrijving geven van de bodemkwaliteit in een bepaald gebied met een bijbehorend bodembeheerplan.
Toelichting (nl)De bodemkwaliteitskaart bestaat uit verschillende "lagen" waarbij elk van de lagen gericht is op het ruimtelijk weergeven van een bepaald kenmerk dat bepalend is voor de bodemkwaliteit. In het kader van de Vrijstellingsregeling grondverzet worden specifieke eisen aan de bodemkwaliteitskaart gesteld die in deze interim richtlijn nader zijn uitgewerkt. Een bodemkwaliteitskaart biedt inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van een bepaald beheersgebied. De kaarten geven voor onderscheiden zones in een gemeente, informatie over de bodemkwaliteit op vlakniveau. De bodemkwaliteitskaart wordt samen met een bodembeheersplan vastgesteld door het bevoegd gezag, om de mogelijkheden van de Vrijstellingsregeling grondverzet te benutten. Grondverzet binnen gemeentes vindt geregeld plaats aan de hand van bodemkwaliteitskaarten. Bij veel gemeenten wordt de BKK hiernaast gebruikt voor de bouwtoets en om de terugsaneerwaarde te bepalen.
Bronwaterbodemrichtlijn
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemkwaliteitskaartCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png