kadastrale perceel index letter

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kadastrale perceel index letter
Definitie (nl)aanduiding binnen de kadastrale aanduiding die aangeeft welk soort perceel het betreft, zoals nader omschreven in het kadasterbesluit
Toelichting (nl)Gehanteerde codes: A Appartementsrecht B Gebruikersdeelperceel (deze codering komt alleen in de provincie Groningen voor. Hiermee worden zogenaamde beklemnummers aangeduid, die zijn gerelateerd aan kadastrale percelen die binnen andere percelen liggen. De zakelijke rechten beklemrecht en stadmeierrecht zijn hier van toepassing ) D Deelperceel (een nog niet uitgemeten perceel ontstaan door splitsing van een geheel perceel) F Fysiek complex (ontstaan als samenvoeging van een (of meerdere) perceel/percelen van de ne kadastrale gemeenten met een (of meerdere) perceel/percelen van een andere kadastrale (aangrenzende) gemeente, om daarop appartementsrechten te vestigen). G Geheel perceel (standaardwaarde)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kadastrale perceel index letterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png