grondmechanisch aspect

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)grondmechanisch aspect
Definitie (nl)beschrijving van de grondmechanische eigenschappen van een waterkering, met het oog op toetsen van de stabiliteit
BronLeidraad Toetsing
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondmechanisch aspectGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
piping (Begrip)Bredergrondmechanisch aspect
stabiliteit binnentalud (Begrip)Bredergrondmechanisch aspect
vooroever (Begrip)Bredergrondmechanisch aspect
beoordelingsspoor (Begrip)Gerelateerdgrondmechanisch aspect
RDF.jpg
Aquo history.png