gezuiverd afvalwater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)gezuiverd afvalwater
Definitie (nl)het reduceren van de mate van vervuiling in afvalwater en het tot stand brengen en in stand houden van de daarvoor benodigde voorzieningen.
Toelichting (nl)Bestaat uit de volgende BBP beheerproducten: - Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties / - Onderhoud zuiveringsinstallaties / - Beheer zuiveringsinstallaties / - WVOW-heffing effluent / - Subsidies afhaakproblematiek / - IBA-inrichtingen
Synoniem (nl)zuiveren afvalwater
Label (en)purified waste water
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gezuiverd afvalwaterBreder
gezuiverd afvalwaterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png