gezuiverd afvalwater

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)gezuiverd afvalwater
Definitie (nl)het reduceren van de mate van vervuiling in afvalwater en het tot stand brengen en in stand houden van de daarvoor benodigde voorzieningen.
Toelichting (nl)Bestaat uit de volgende BBP beheerproducten: - Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties / - Onderhoud zuiveringsinstallaties / - Beheer zuiveringsinstallaties / - WVOW-heffing effluent / - Subsidies afhaakproblematiek / - IBA-inrichtingen
Synoniem (nl)zuiveren afvalwater
Label (en)purified waste water
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gezuiverd afvalwaterBreder
gezuiverd afvalwaterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png