2-methylnaftaleen

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabel2-methylnaftaleen
Omschrijving2-methylnaftaleen
Id165
Codes2C1yNaf
GroepChemischeStof
Begin geldigheid2011-06-08
Eind geldigheid2100-01-01
CASnummer91-57-6
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
2-methylnaftaleenBreder


RDF.jpg
Aquo history.png