barrièrerif

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)barrièrerif
Definitie (nl)type koraalrif dat evenwijdig loopt met de oever
Toelichting (nl)vormt een dam of versperring en ligt vaak kilometers van de kust.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
barrièrerifBreder
barrièrerifCategorie van
barrièrerifGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
oever (Begrip)Gerelateerdbarrièrerif
RDF.jpg
Aquo history.png