oever

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)oever
Definitie (nl)het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.
Toelichting (nl)Het gedeelte boven het laagste streefpeil van het water tot de insteek (bovenrand) van het oevertalud (oeverhelling) de (droge) oever(zone) wordt genoemd. Vaak is sprake van oeverplantengroei in het water, vooral wanneer een deel van het water langs de waterkant ondiep is. In dat geval wordt vaak van een 'natte' oever(zone) gesproken, met name bij natuurvriendelijke oevers.
BronHandboek "Natuurvriendelijke Oevers"
Label (en)bank
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oeverBreder
oeverCategorie van
oeverGerelateerd
oeverHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
cultuurlijke oever (Begrip)Brederoever
natuurlijke oever (Begrip)Brederoever
natuurvriendelijke oever (Begrip)Brederoever
Oever (Domeinwaarde)Gerelateerdoever
Oever - begroeide (Domeinwaarde)Gerelateerdoever
Oever - beschoeide (Domeinwaarde)Gerelateerdoever
Oever - boomwortel (Domeinwaarde)Gerelateerdoever
Oever - holle (slootoever) (Domeinwaarde)Gerelateerdoever
Oever - kale (Domeinwaarde)Gerelateerdoever
Oever - stortsteen (Domeinwaarde)Gerelateerdoever
afkalven (Begrip)Gerelateerdoever
barrièrerif (Begrip)Gerelateerdoever
bermstrook (Begrip)Gerelateerdoever
aanwas (Begrip)Heeft onderdeeloever
RDF.jpg
Aquo history.png