doodtij

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)doodtij
Definitie (nl)het of de minst ontwikkelde der getijden kort na eerste of laatste kwartier
Toelichting (nl)in het Nederlandse getijgebied na 2 à 3 dagen. Naast de globale aanduiding waar het meervoud (getijden) in de definitie betrekking op heeft, kan b.v. in berekeningen een exact punt in de halve maancyclus worden gehanteerd.
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986 (gewijzigd).
Synoniem (nl)kranktij
Label (en)neap tide
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
doodtijCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png