vaste dam

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)vaste dam
Definitie (nl)dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen.
Toelichting (nl)Deze voorziening heeft tot doel een waterscheiding te vormen. Een dam kan ook dienen om op een stuk grond (weiland, landbouwgrond, huisperceel) te komen. Een dam is dan vaak voorzien van een duiker.
BronLegger info waterkwantiteit
Label (en)fixed dam
Label (de)feste damm
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vaste damBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Vaste dam (Domeinwaarde)Gerelateerdvaste dam
RDF.jpg
Aquo history.png