PID-waarden

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)PID-waarden
Definitie (nl)waarde die een photo ionisatie detector (type gasdetector) teruggeeft bij het meten van vluchtige organische koolwaterstoffen en typische gassen
Toelichting (nl)de PID-detector kan alleen gassen meten die een ionisatie potentieel hebben dat kleiner is dan die van de lamp. Gassen als zuurstof en koolmonoxide kunnen niet gemeten worden met dit apparaat.
Begin geldigheid2015/01/12
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
PID-waardenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png