aanmonsteren

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanmonsteren
Definitie (nl)in dienst nemen van schepelingen voor een reis.
Toelichting (nl)Daarbij wordt de monsterrol getekend en het monsterboekje overlegd.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanmonsterenBreder
aanmonsterenCategorie van
aanmonsterenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
schip (Begrip)Gerelateerdaanmonsteren
RDF.jpg
Aquo history.png