overeenkomst

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)overeenkomst
Definitie (nl)obligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.
BronVerwijzend en verklarend juridisch woordenboek, N.E. Algra en H.R.W. Gokkel, 1995 / Artikel 6:213 BW
Label (en)agreement
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overeenkomstGerelateerd
overeenkomstHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanmonsteren (Begrip)Brederovereenkomst
aanneming (Begrip)Brederovereenkomst
afmonsteren (Begrip)Brederovereenkomst
procedure (Begrip)Gerelateerdovereenkomst
bedrijfsvoering (Begrip)Heeft onderdeelovereenkomst
RDF.jpg
Aquo history.png