overeenkomst

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)overeenkomst
Definitie (nl)obligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.
BronVerwijzend en verklarend juridisch woordenboek, N.E. Algra en H.R.W. Gokkel, 1995 / Artikel 6:213 BW
Label (en)agreement
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overeenkomstGerelateerd
overeenkomstHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanmonsteren (Begrip)Brederovereenkomst
aanneming (Begrip)Brederovereenkomst
afmonsteren (Begrip)Brederovereenkomst
procedure (Begrip)Gerelateerdovereenkomst
bedrijfsvoering (Begrip)Heeft onderdeelovereenkomst
RDF.jpg
Aquo history.png