overtreding

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)overtreding
Definitie (nl)het schenden van een gebod of verbod uit een reglement of wet.
Toelichting (nl)Een overschrijding van het al of niet bij beschikking vastgelegde voorschrift van het gebruik van een watersysteem. Bron: Informatieanalyse operationeel beheer: technisch rapport
BronInformatie-analyse operationeel beheer: technisch rapport
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overtredingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanzegging (Begrip)Heeft onderdeelovertreding
RDF.jpg
Aquo history.png