wegbeheer

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)wegbeheer
Definitie (nl)een project van Rijkswaterstaat, waarin een gedachtegoed c.q. een filosofie is ontwikkeld om tot een integrale planning voor beheer en onderhoud van de droge infrastructuur te komen. Binnen Wegbeheer worden Landelijke en Regionale (en soms Lokale) Beheerplannen Droog gemaakt.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wegbeheerCategorie van
wegbeheerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bereikbaarheid (Begrip)Heeft onderdeelwegbeheer
RDF.jpg
Aquo history.png