veldmonster

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)veldmonster
Definitie (nl)In het veld genomen monster, welke bestaat uit 1 of meerdere verpakkingen.
Begin geldigheid2015/11/18
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
veldmonsterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
veldmonster (Domeinwaarde)Gerelateerdveldmonster
RDF.jpg
Aquo history.png