veldmonster

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)veldmonster
Definitie (nl)In het veld genomen monster, welke bestaat uit 1 of meerdere verpakkingen.
Begin geldigheid2015/11/18
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
veldmonsterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
veldmonster (Domeinwaarde)Gerelateerdveldmonster
RDF.jpg
Aquo history.png