mediumgroot watersysteem

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)mediumgroot watersysteem
Definitie (nl)een watersysteem dat 3.300 tot 50.000 klanten bedient.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Medium-size water system
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
mediumgroot watersysteemBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png