eustatische schommelingen

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)eustatische schommelingen
Definitie (nl)stijging van de zeespiegel als gevolg van een toename van het volume.
Toelichting (nl)Bijvoorbeeld door smeltwater en uitzetting door temperatuurstijging maar niet door verandering in de capaciteit van de oceaanbekkens.
Bronrikz
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
eustatische schommelingenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png