afsluitmiddel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afsluitmiddel
Definitie (nl)een beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen
Toelichting (nl)Voorbeelden van afsluitmiddelen zijn ondermeer: een klep/schuif in een stuw en sluisdeuren in een schutsluis.
Bronwerkgroep IMWA Waterveiligheid
Begin geldigheid2016/01/13
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
AfsluitmiddelType (Domeintabel)Gerelateerdafsluitmiddel
RDF.jpg
Aquo history.png