toetshoogwaterstand

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)toetshoogwaterstand
Definitie (nl)de waterstand met een overschrijdingskans gelijk aan de ontwerpfrequentie zonder hoogwaterstijging. Deze waterstand wordt in het Benedenrivierengebied gebruikt als basis voor de toetsing.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
toetshoogwaterstandBreder
toetshoogwaterstandCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png