KRWStatus

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden


Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id2
VoorkeurslabelKRWStatus
Definitie (nl)Hiermee wordt aangegeven of een KRW oppervlaktewaterlichaam een natuurlijk, kunstmatig of sterk veranderd waterlichaam betreft.
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
Is open domeinN
Begin geldigheid24-05-2011 00:00:00
Eind geldigheid01-01-2100 00:00:00
Datum gewijzigd25-05-2011 00:00:00
XSDAquo-domein_typekrwstatus_2013.xsd
MetadataCodes, Omschrijving, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel KRWStatus gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png