aanloopsnelheid

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanloopsnelheid
Definitie (nl)de laagste stroomsnelheid waarbij een propeller of cupmolen in beweging komt.
BronHandboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanloopsnelheidBreder
aanloopsnelheidHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
stroming (Begrip)Heeft onderdeelaanloopsnelheid
RDF.jpg
Aquo history.png