aanloopsnelheid

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanloopsnelheid
Definitie (nl)de laagste stroomsnelheid waarbij een propeller of cupmolen in beweging komt.
BronHandboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanloopsnelheidBreder
aanloopsnelheidHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
stroming (Begrip)Heeft onderdeelaanloopsnelheid
RDF.jpg
Aquo history.png