stroomsnelheid

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)stroomsnelheid
Definitie (nl)de gemiddelde stroomsnelheid van het water, zijnde het quotiënt van de cumulatieve aanvoerhoeveelheid en de natte oppervlakte
AfkortingSTROOMSHD
Label (en)current speed , flow velocity, average velocity , mean velocity
Label (de)strömungsgeschwindigkeit
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stroomsnelheidCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanloopsnelheid (Begrip)Brederstroomsnelheid
Stroomsnelheid (Domeinwaarde)Gerelateerdstroomsnelheid
RDF.jpg
Aquo history.png