stroomsnelheid

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)stroomsnelheid
Definitie (nl)de gemiddelde stroomsnelheid van het water, zijnde het quotiënt van de cumulatieve aanvoerhoeveelheid en de natte oppervlakte
AfkortingSTROOMSHD
Label (en)current speed , flow velocity, average velocity , mean velocity
Label (de)strömungsgeschwindigkeit
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stroomsnelheidCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanloopsnelheid (Begrip)Brederstroomsnelheid
Stroomsnelheid (Domeinwaarde)Gerelateerdstroomsnelheid
RDF.jpg
Aquo history.png