bouwjaar

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bouwjaar
Definitie (nl)jaar van gereedkomen van een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtingselement
Label (en)year of construction
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bouwjaarCategorie van
bouwjaarGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
inrichtingselement (Begrip)Gerelateerdbouwjaar
RDF.jpg
Aquo history.png