litorale zone (zout)

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)litorale zone (zout)
Definitie (nl)de zone die licht tussen de gemiddelde hoog- en laagwaterlijn in ligt
Toelichting (nl)In het algemeen een strook langs de kust met een significant langstransport - hier treden meestal intensieve profielfluctuaties op
Synoniem (nl)intergetijdengebied
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
litorale zone (zout)Breder
litorale zone (zout)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png