dynamische bebording

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)dynamische bebording
Definitie (nl)signaleringsbord waarop, afhankelijk van de (verkeers)situatie, een (verkeers)teken of mededeling wordt getoond
BronAdventus Wegen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2020/12/01
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dynamische bebordingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kabel/leiding (Begrip)Gerelateerddynamische bebording
verkeersmaatregel (Begrip)Gerelateerddynamische bebording
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerddynamische bebording
RDF.jpg
Aquo history.png