verkeersmaatregel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)verkeersmaatregel
Definitie (nl)maatregelen waarvan de aard en omvang zijn ondergebracht in een verkeersbesluit of, maatregelen. tot ondersteuning van een verkeersregel of een aldaar geplaatst verkeersteken dat een gebod of verbod inhoudt
BronBABW
Label (en)traffic measure
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verkeersmaatregelGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
dynamische bebording (Begrip)Gerelateerdverkeersmaatregel
wegmeubilair (Begrip)Gerelateerdverkeersmaatregel
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdverkeersmaatregel
RDF.jpg
Aquo history.png