bijzondere waterkerende constructie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bijzondere waterkerende constructie
Definitie (nl)constructie om, in combinatie met een grondlichaam (dijk) of in plaats van een grondlichaam, water te keren.
Toelichting (nl)Voorbeelden: muralt- of dijkmuren, damwanden, kistdammen, keermuren en kwelschermen.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bijzondere waterkerende constructieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png