rol subject

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)rol subject
Definitie (nl)een specificatie van een relatie die een subject met een object/rechtsverhouding heeft
Toelichting (nl)Voor de mogelijke rollen zie element indicatie rol subject.
BronGWN
Label (en)role subject
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rol subjectBreder
rol subjectGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
heffingsobject (Begrip)Gerelateerdrol subject
kabel/leiding (Begrip)Gerelateerdrol subject
RDF.jpg
Aquo history.png